1 2 3
      

مجموعه 39 سرنخ

مجموعه 39 سرنخ:

ابن مجموعه فعلا دارای دو زیر مجموعه می باشد.

زیرمجموعه ی اول 39 سرنخ شکار سرنخ ها نام دارد که از این مجموعه کتاب های زیر توسط گروه  ترجمه پایونیر ترجمه شده است: مترجمان: زهرا سعیدی، کاترینا، محمد مهدی شهابی و  Pioneer
مترجم: Pioneer
مترجمان: فاطمه، مرتضی امیدوار،  kimia، Justin،  Hanna، Pioneer

جلد چهارم : آنسوی گودال

دانلود از پرشین گیگ

دانلود از پیکوفایل


جلد پنجم:دایره ی سیاه

دریافت فصل ها:

فصل اول:یک تیر

PIONEER-GROUP

پروژه ی فعلی گروه:تایپ غار ارواح( جلد نهایی وراثت) و ترجمه ی جلد هفتم کارموز رنجر و جلد 5 سی و نه سرنخ

Online User